Cargo Truck Parking

Cargo Truck Parking

Hyper-casual 19.02.2022

Czy jest coś bardziej wymagającego i odpowiedzialnego niż prowadzenie wielkiej ciężarówki, dostarczającej towary na olbrzymie odległości? Tak – parkowanie takiej ciężarówki! Manewruj delikatnie i ostrożnie, by zmieścić się na wyznaczonym miejscu parkingowym. Nikt nie mówił, że będzie łatwo! Ale za to jaka satysfakcja!

Podobne gry