Kalendarium Inwestora

Relacje Inwestorskie / Materiały informacyjne

Raporty okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 30 maja 2019 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 26 września 2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 28 listopada 2019 r.
Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. 23 kwietnia 2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 28 maja 2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I półrocze 2020 22 września 2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 20 listopada 2020 r.
Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. 23 kwietnia 2021 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 27 maja 2021 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I półrocze 2021 24 września 2021 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 25 listopada 2021 r.

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 19 czerwca 2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27 sierpnia 2020 r.