Kalendarium Inwestora

Relacje Inwestorskie / Materiały informacyjne

Raporty okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 30 maja 2019 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 26 września 2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 28 listopada 2019 r.

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 19 czerwca 2019 r.

Skontaktuj się z nami.