Rynek gier mobilnych

Relacje Inwestorskie / O Grupie

Zgodnie z szacunkami Newzoo, globalna wartość rynku gier w 2020 r. wyniosła 174,9 mld USD,  co oznaczało wzrost w stosunku do 2019 r. o ok 19,6% r/r. Największy wzrost odnotowały segmenty gier mobilnych oraz gier na konsole. Dynamiczny wzrost rynku spowodowany jest zwiększeniem zaangażowania graczy, do czego przyczyniła się pandemia COVID-19.

Według analiz, największym rynkiem geograficznym jest region Azji i Pacyfiku, który w 2020 r. odpowiadał za 84,3 mld USD, co stanowiło blisko połowę globalnego rynku gier. Drugim największym rynkiem był rynek Ameryki Północnej z wartością 44,7 mld USD, co odpowiada za ok. 26% wartości rynku. Rynek w Europie stanowił 19% całego rynku i był warty 32,9 mld USD

Newzoo prognozuje, że gry mobilne wygenerują 90,7 mld USD w 2021 r., co oznacza wzrost o 4,4% rok do roku. Prognoza wskazuje, że w 2021r. smartfony będą generowały 45% rynku, czyli największą wartość ze wszystkich segmentów. Gry mobilne, rozumiane jako smartfony plus tablety, będą odpowiadały za ponad 50% wartości rynku gier. Opisany trend wynika m.in. ze zmiany modelu dystrybucji gier. Preferencje graczy zmieniają się w kierunku dystrybucji cyfrowej, odchodząc tym samym od tradycyjnego modelu dystrybucji fizycznej. Fakt ten wpływa na wzrost popularności modelu gier Free-To-Play, w którym producenci oferują użytkownikom dostęp do gry za darmo, natomiast przychody generowane są z mikropłatności oraz reklam.

Poniższy wykres przedstawia globalną wartość rynku gier w latach 2016-2018 wraz z prognozami na lata 2019-2021, podział na segmenty został dokonany na podstawie platformy na którą przeznaczona jest gra.

Wykres. Wartość rynku gier w latach 2016-2021P (USD mld).

Źródło: Newzoo, Global Games Market Report, October 2018 Quarterly Update, wykres źródło własne

Grupa Emitenta działa w branży gier mobilnych, które oferowane są poprzez platformy dystrybucji cyfrowej. Jest to najszybciej rozwijający się segment rynku gier. W latach 2017-2018 rynek gier mobilnych miał wartość odpowiednio 56 mld USD i 63 mld USD, co stanowiło odpowiednio 45,9% i 46,8% wartości rynku gier. Wzrost wartości segmentu gier mobilnych w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł ponad 12,8%, podczas gdy cały rynek gier wzrósł o 10,6%. Jednocześnie, dzięki udziałowi na poziomie 46,8%, gry mobilne były zdecydowanie największym segmentem rynku gier w 2018 r. Analitycy rynkowi Newzoo przewidują, że już w 2020 r. udział segmentu mobile będzie przekraczał 51% całkowitego rynku, przy przewidywanej wartości rynku w 2020 r. wynoszącej prawie 161 mld USD.

Wykres. Wartość rynku gier mobilnych w latach 2017-2021P (USD mld).

Źródło: Newzoo, wykres źródło własne