Struktura grupy

Relacje Inwestorskie / O Grupie

Cele strategiczne

2019/2020

Wydanie rocznie co najmniej 10 gier produkcji własnej o wysokim potencjale monetyzacyjnym oraz o potencjale monetyzacji w formule Game as a Service

Wydanie rocznie 5 gier zewnętrznych twórców o wysokim potencjale monetyzacyjnym oraz o potencjale monetyzacji w formule Game as a Service w 2019 r. oraz 10 gier zewnętrznych twórców o wysokim potencjale monetyzacyjnym w 2020 r. oraz o potencjale monetyzacji w formule Game as a Service

2020/2021

Posiadanie w portfelu wydawniczym jednocześnie co najmniej 10 gier w formule Game as a Service, gdzie każda gra generuje co najmniej 300 tysięcy USD przychodów miesięcznie

Posiadanie w portfelu wydawniczym jednocześnie 1 – 2 gier w formule Game as a Service, gdzie gra lub każda gra generuje przynajmniej 1 milion USD przychodów miesięcznie

Głównym celem Grupy BoomBit jest generowanie wzrostu wartości dla akcjonariuszy poprzez umacnianie swojej pozycji na globalnym rynku gier mobilnych. Cele te planujemy osiągnąć poprzez:

  • Wydawanie gier własnych oraz gier innych twórców o wysokim potencjale monetyzacyjnym w formule Game as a Service;
  • Wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi Business Intelligence w celu zwiększenia efektywności User Acqusition i w konsekwencji osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników Monetyzacji wydawanych gier;
  • Utrzymanie pozycji wiodącego producenta gier Driving Simulator na platformy Apple App Store i Google Play w zakresie liczby pobrań jak i przychodów generowanych przez te gry;
  • Wykorzystanie współpracy na poziomie wspólnych przedsięwzięć lub wspólnych projektów wydawniczych do budowy bazy użytkowników na kluczowych rynkach geograficznych i jednoczesny rozwój kompetencji własnych w zakresie wydawania gier na tych rynkach;
  • Ciągły rozwój narzędzi optymalizujących proces produkcji gier własnych;
  • Zmiana struktury przychodów poprzez zwiększenie wartości tzw. Mikrotransakcji w ogólnej wartości przychodów Grupy.

Skontaktuj się z nami.