Rada Nadzorcza

Relacje Inwestorskie / Władze

Karolina Szablewska-Olejarz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Współzałożycielka należącej do Grupy BoomBit spółki Aidem Media, od 20 lat jedna z kluczowych osób odpowiadających za rozwój Grupy. Ekspertka z obszarów zarządzania i marketingu. W trakcie swojej kariery stworzyła sieć kontaktów biznesowych w branży video oraz zdobyła doświadczenie w zarządzaniu spółką z branży gier mobilnych. Kobieta roku 2016 “Pulsu Biznesu”. Karolina Szablewska-Olejarz pełni także funkcję Członka Komitetu Audytu.

Marcin Chmielewski – Członek Rady Nadzorczej
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich dla międzynarodowych instytucji finansowych takich, jak Dresdner Bank, DZ Bank, Bank BNP – BGŻ, Kreditbank Luxembourg, gdzie odpowiadał za bankowość korporacyjną. W latach 2010-2016 związany z grupą KGHM – najpierw jako Prezes Zarządu KGHM TFI, później jako Wiceprezes KGHM Polska Miedź, gdzie odpowiadał za spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek publicznych i prywatnych m.in. PGE S.A., Interferie SA, ATM Grupa SA, KGHM International. Nadal współpracuje z rynkiem kapitałowym świadcząc usługi konsultingowe oraz jako inwestor w spółki start-upów.
Absolwent Politechniki Opolskiej – inżynier budownictwa. Ukończył podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim i SGH z zakresu finansów i bankowości.

Jacek Markowski – Członek Rady Nadzorczej
Adwokat, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, absolwent WPiA na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant Nauk Prawnych na Uniwersytecie Gdańskim. Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu prawnych aspektów tworzenia gier komputerowych oraz e-sportu. W praktyce specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej dla branży kreatywnej.

Wojciech Napiórkowski – Członek Rady Nadzorczej
Podczas swojej kariery zawodowej pracował w instytucjach finansowych: funduszach private equity i publicznych. Początkowo jako specjalista, a następnie na poziomie dyrektora i wiceprezesa zarządu, był odpowiedzialny za całokształt polityki inwestycyjnej funduszy, którymi zarządzał. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych kilku spółek notowanych na GPW w Warszawie. Wojciech Napiórkowski jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej, pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Szymon Okoń – Członek Rady Nadzorczej
Radca prawny, doktor nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Jest Partnerem w Kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k. oraz pracownikiem naukowym na stanowisku Adiunkta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego główną specjalnością są transakcje fuzji i przejęć, aspekty prawne i finansowe rynków kapitałowych oraz finanse i bankowość. Szymon Okoń jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej, pełni funkcję Członka Komitetu Audytu.