Zarząd

Relacje Inwestorskie / Władze

Marcin Olejarz – Prezes Zarządu, Współzałożyciel

Ekspert w dziedzinie produkcji gier mobilnych, pionier na polskim i globalnym rynku. Współzałożyciel Aidem Media i Play With Games, spółek należących do Grupy BoomBit S.A. W trakcie swojej kariery zdobył umiejętności zarządzania spółką z branży gier mobilnych, uzyskał wiedzę w zakresie strategii marketingowych, zarządzania finansami oraz prawa autorskiego. W Grupie BoomBit odpowiada za bieżące działania operacyjne.

Marcin Olejarz jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: transport morski.

Marcin Olejarz Prezes Zarządu i Współzałożyciel BoomBit
Hannibal Soares Wiceprezes Zarządu i Współzałożyciel BoomBit

Hannibal Soares – Wiceprezes Zarządu, Współzałożyciel

Współzałożyciel Play With Games i BoomBit Ltd, spółek należących do Grupy BoomBit S.A. Przez ponad 10 lat pracował w sektorze finansowym, kończąc swoją działalność jako dyrektor działu Euro Bond Desk dla dużej, międzynarodowej firmy brokerskiej w Londynie. W Grupie BoomBit odpowiada za marketing i Business Development.

Hannibal Soares jest absolwentem University of North Wales Bangor, kierunek: Business, Banking & Finance.

Marek Pertkiewicz – Członek Zarządu

W trakcie swojej dotychczasowej kariery zdobył doświadczenie w zakresie kreowania i wdrażania procesów sprawozdawczości finansowej i zarządczej oraz polityki podatkowej. Nadzorował obszar zarządzania płynnością finansową, uczestniczył w procesach pozyskiwania finansowania dłużnego oraz IPO, a także w projektach optymalizacyjnych w spółkach i grupach kapitałowych. Posiada tytuł biegłego rewidenta. W Grupie BoomBit odpowiada za obszar finansów.

Marek Pertkiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: Ekonomika Przedsiębiorstw.

Marek Pertkiewicz