Polityka Prywatności

Polityka prywatności BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA (DAWNIEJ ZNANA JAKO: AIDEM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2022 r.

Szanowny Użytkowniku,

 1. Poniżej znajdziesz informacje o Twoich danych osobowych oraz o tym, w jaki sposób są one przetwarzane, przechowywane i chronione, w związku z naszymi grami i usługami. Informujemy, że:
  • abyś mógł korzystać z naszych gier i innych usług („Usługi”), musimy przetwarzać niektóre z Twoich danych osobowych. W przypadku przetwarzania Państwa danych w innych celach, będziemy zawsze prosić o Państwa wyraźną zgodę, którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać.
  • nasi Zaufani Partnerzy pomagają nam rozwijać nasze Usługi. W związku z tym możemy przekazywać im dane w ograniczonym zakresie.
 2. Poniżej znajdziesz również zakres praw, które Ci przysługują.

Nasza Polityka Prywatności została przygotowana w taki sposób, aby była dla Ciebie jasna i zrozumiała. Aby korzystać z naszych gier lub innych usług, należy uprzednio zaakceptować naszą Politykę Prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@boombit.com.

PEŁNA TREŚĆ

 1. O NAS
  BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA (DAWNIEJ ZNANA JAKO AIDEM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) z siedzibą w Gdańsku jest administratorem danych osobowych w rozumieniu prawa Unii Europejskiej (dalej jako „BOOMBIT”). Aby się z nami skontaktować, możesz napisać do nas e-mail na adres: privacy@boombit.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, Polska.W celu pełnej ochrony Twoich danych osobowych, powołaliśmy w BOOMBIT Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), który odpowiada za nadzór i realizację strategii ochrony danych osobowych oraz gwarantuje zgodność naszych działań z przepisami prawa. Poniżej znajdziesz jego adres e-mail, jeśli chciałbyś się z nim skontaktować: dpo@boombit.com.
 2. ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI
  Polityka Prywatności reguluje postępowanie z Twoimi danymi osobowymi oraz pozostałymi danymi, które ich nie stanowią, a które uzyskujemy od Ciebie w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.Twoje prawo do prywatności stawiamy na pierwszym miejscu, dlatego Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. DANE OSOBOWE DZIECI
  Zdajemy sobie sprawę z nałożonego na nas obowiązku szczególnej ochrony danych osobowych pozyskiwanych od dzieci. Dlatego też nie będziemy zbierać danych od dzieci poniżej 16 roku życia bez uprzedniej zgody opiekuna prawnego. Każdy opiekun prawny może skontaktować się z nami pod adresem privacy@boombit.com.
 4. GROMADZONE DANE I METODY POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Kiedy Użytkownik korzysta z naszych Usług, możemy przetwarzać niektóre z następujących informacji o Użytkowniku:

  1. Informacje przekazywane przez Użytkownika podczas korzystania z Gier (zbierane automatycznie):
   • unikalny identyfikator urządzenia mobilnego Użytkownika (ID urządzenia) oraz nazwa urządzenia;
   • preferencje Użytkownika;
   • dane i analizy dotyczące korzystania przez Użytkownika z naszych Usług, takie jak: ogólny postęp na danym poziomie, wirtualna waluta lub wykonanie określonych zadań podczas gry, dokonanie zakupu lub obejrzenie reklamy wideo.
  2. Informacje, które Użytkownik podaje dobrowolnie oraz dane, które przekazuje nam, kontaktując się z nami lub zgłaszając problem z naszymi Usługami:
   • twój awatar/zdjęcie profilowe;
   • twoja nazwa Użytkownika/nick;
   • twój adres e-mail;
   • twoje imię i nazwisko;
   • inne szczegóły, niezbędne do przetwarzania zapytań.
  3. Informacje zbierane i wykorzystywane do celów wyświetlania reklam:
   • marka, model i system operacyjny Państwa urządzenia;
   • właściwości Państwa urządzenia, takie jak rozmiar i orientacja ekranu, głośność dźwięku i bateria;
   • operator sieci komórkowej powiązany z Państwa urządzeniem;
   • gry, w które Państwo grają;
   • kraj, strefa czasowa i ustawienia lokalne w urządzeniu (tj. kraj i preferowany język);
   • typ i prędkość połączenia sieciowego;
   • adres IP;
   • przeglądarka internetowa, za pomocą której uzyskano dostęp do gier;
   • ID reklamodawcy, który jest unikalnym identyfikatorem Użytkownika, jeśli korzysta on z urządzenia Apple lub Android.
  4. Informacje gromadzone w celu prowadzenia analiz:
   • ID urządzenia Użytkownika;
   • ID Użytkownika (generowany przez nas i przydzielany Ci przy pierwszym uruchomieniu naszych gier);
   • system operacyjny i wersja urządzenia;
   • markę i model urządzenia Użytkownika;
   • liczba prób gry, postępy i wyniki;
   • czas rozpoczęcia, zakończenia i trwania sesji gry;
   • rodzaje transakcji i wydatki, jakich dokonał Użytkownik, korzystając z wirtualnych przedmiotów w grach;
   • kraj, w którym znajduje się Twoje urządzenie;
   • godzina, data i źródło instalacji pierwszego pobrania (np. z klikniętej reklamy);
   • oglądane i klikane reklamy;
   • identyfikacja błędów i usterek.
  5. Informacje o Tobie zebrane od naszych Zaufanych Partnerów:
   Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy mediów społecznościowych, takiego jak Facebook, możemy gromadzić i przechowywać informacje osobowe i nieosobowe, które są dostępne u tego zewnętrznego dostawcy mediów społecznościowych, takie jak nazwa Użytkownika na Facebooku, zdjęcie profilowe lub jego adres URL, ID Użytkownika na Facebooku i inne publiczne dane znajomych Użytkownika, pod warunkiem że Użytkownik wyraźnie zgodził się na korzystanie z Facebooka w ramach naszych Usług. Będziemy również otrzymywać dane techniczne w celu zapewnienia, że nasze Usługi łączyć się będą z właściwym kontem na Facebooku.W przypadku, gdy BOOMBIT będzie organizował wydarzenia lub konkursy dla Użytkowników, możemy również przetwarzać Twój adres korespondencyjny, numer telefonu, ID mediów społecznościowych, Twoje zdjęcie oraz numer konta bankowego.Aby móc w pełni korzystać z naszych Usług, konieczne jest przetwarzanie danych wymienionych powyżej. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na przekazanie nam powyższych informacji, będzie mógł korzystać z naszych gier i innych Usług jedynie w ograniczonym zakresie.Jeśli Użytkownik dokona płatności w ramach Usług, nie będziemy gromadzić ani przechowywać żadnych informacji o jego płatnościach. Kwestie te są regulowane w ramach działalności danego operatora płatności. BOOMBIT uzyskuje jedynie informacje na temat dokonywania odpowiednich płatności od operatora. Zbieramy jedynie informacje o datach transakcji, walutach, wartościach i produktach objętych transakcją, aby zagwarantować Ci otrzymanie zakupionych produktów.
 5. PRZYCZYNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA)
  Podstawowym celem przetwarzania danych Użytkownika jest dostarczenie Użytkownikowi naszych Usług, z których korzystasz, czyli wykonanie łączącej nas umowy i Twojej zgody na korzystanie z naszych Usług. Pozostałe podstawy przetwarzania to wymogi wypełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych, realizacja tzw. „Prawnie uzasadnionego interesu” BOOMBIT lub z przyczyn wskazanych w innych częściach Polityki Prywatności („GROMADZONE DANE”; ” CELE PRZETWARZANIA DANYCH”).Jako „Prawnie uzasadniony interes” BOOMBIT traktuje uzasadniony i racjonalny cel przetwarzania danych, w szczególności ochronę bezpieczeństwa przetwarzanych danych, marketing Usług BOOMBIT, ale przede wszystkim zapewnienie adekwatności kierowanych do Ciebie działań marketingowych oraz prowadzenie analiz, które pomogą nam w zwalczaniu wszelkich niedozwolonych praktyk.Jeśli powołujemy się na cel prawnie uzasadnionego interesu, najpierw analizujemy i rozważamy każdy potencjalny wpływ, jaki przetwarzanie danych może mieć na Ciebie i Twoje prawa. W pozostałych przypadkach przetwarzanie danych będzie zawsze poprzedzone Twoją zgodą, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.W sytuacjach, w których dochodzi do przekazania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, będziemy je realizować zgodnie z zasadami, które opisaliśmy poniżej („Zaufani Partnerzy”).
 6. ŚRODKI OCHRONNE STOSOWANE PRZEZ BOOMBIT
  Sposoby przechowywania danych. Gromadzone przez nas dane będą przechowywane na bezpiecznych serwerach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, zapewniających odpowiedni poziom ochrony, w szczególności potwierdzony certyfikatami ISO oraz EU-US Privacy Shield lub – tylko w razie konieczności – na serwerach naszych Zaufanych Partnerów wskazanych poniżej. Wdrożyliśmy i będziemy nadal wdrażać odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Naszym priorytetem jest zapewnienie, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób możliwie najbezpieczniejszy i zgodny z naszą Polityką Prywatności.Okres przechowywania danych. Twoje dane będą dla nas dostępne tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji celów określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności na czas świadczenia Usług Użytkownikowi lub udzielania Użytkownikowi pomocy technicznej. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Użytkownika, w razie jej wycofania, usuniemy dane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 30 dni od otrzymania takiego żądania.W wyjątkowych przypadkach dłuższy okres przechowywania danych może wynikać z obowiązujących przepisów prawa, np. przepisów podatkowych lub innych nałożonych na nas wymogów prawnych oraz zobowiązań.W momencie, gdy nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych w celu świadczenia Ci Usług, usuniemy je lub zostaną one zanonimizowane.Jeśli wiesz o jakichkolwiek lukach bezpieczeństwa w naszych Usługach, prosimy o kontakt z nami, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres privacy@boombit.com.
 7. CELE PRZETWARZANIA DANYCH
  Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane do następujących celów:

  • wypełniania naszych zobowiązań umownych, w ramach zawartej z nami przez Użytkownika umowy;
  • marketingowych, w szczególności w celu dostarczenia spersonalizowanych i ukierunkowanych wiadomości marketingowych dotyczących Usług, z których już Państwo korzystają lub które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Cel ten jest opcjonalny, a w wymaganych przypadkach najpierw uzyskamy Państwa zgodę;
  • dostarczania zamówionych przez Państwa Usług;
  • komunikacji z Państwem jako Użytkownikiem naszych Usług;
  • umożliwienia uczestnictwa w interaktywnych elementach Usług, jeśli taka jest Państwa wola;
  • informowania Użytkownika o zmianach w naszych Usługach;
  • ulepszania naszych Usług;
  • organizowania konkursów przez BOOMBIT, w szczególności w celach kontaktowych, mailingowych i podatkowych;
  • określania współczynnika konwersji i innych elementów naszych Usług;
  • podatkowych, prawnych i rozliczeniowych;
  • rozliczeń, wynikających z przepisów unijnych dotyczących ochrony danych osobowych;
  • targetowania i personalizacji komunikacji marketingowej, ofert i reklam kierowanych do Użytkownika.

  W przypadku personalizacji lub targetowania opisanego powyżej, możemy profilować Państwa dane osobowe. Rozumiemy przez to wykorzystanie zebranych przez nas informacji w celu dostosowania kierowanej do Państwa komunikacji i do Państwa potrzeb. Nie będziemy jednak stosować profilowania, którego skutkiem jest podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, które w jakikolwiek sposób wpływałyby na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności nie składamy zautomatyzowanych ofert poprzez analizę zachowań Użytkownika w ramach Usług.

  Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych ofert, rekomendacji produktów lub jakichkolwiek informacji reklamowych, możesz w każdej chwili zgłosić sprzeciw.

  Możemy przetwarzać pewne dane zbiorcze, które nie są danymi osobowymi, a które dotyczą zachowań Użytkowników, w szczególności dane dotyczące sprzedaży w poszczególnych regionach i przekazywać je naszym Zaufanym Partnerom w celu świadczenia i ulepszania naszych Usług.

 8. STRONY TRZECIE I USŁUGI ZEWNĘTRZNE
  Usługi mogą zawierać linki z lub do stron internetowych lub usług osób trzecich. Zapoznaj się z polityką prywatności wyżej wymienionych osób trzecich.Niektóre z Usług mogą charakteryzować się interakcją z naszymi Zaufanymi Partnerami. W związku z tym możemy udostępniać naszym Zaufanym Partnerom niektóre dane osobowe Użytkownika, które będą chronione zgodnie z ich polityką prywatności. Ze względu na fakultatywność takiego dostępu, będzie on poprzedzony wyraźną zgodą Użytkownika, którą zawsze będzie mógł wycofać.
 9. ZAUFANI PARTNERZY
  W ramach tworzenia i świadczenia Usług korzystamy z pomocy naszych Zaufanych Partnerów, którym możemy udostępniać Twoje dane. Gwarantujemy, że przekazujemy im minimum informacji niezbędnych do wykonywania współpracy. Mogą oni uzyskać dostęp do Twoich danych i przetwarzać je w naszym imieniu jako „Podmioty przetwarzające dane”, w celach i przez podmioty wymienione poniżej:

  1. nasze spółki zależne, które pomagają nam w świadczeniu Usług;
  2. Zaufani Partnerzy, którzy dostarczają nam narzędzia do wewnętrznego zarządzania i udostępniania danych;
  3. Zaufani Partnerzy, którzy pomagają nam w analizie danych poprzez dostarczanie narzędzi analitycznych;
  4. nasz zespół prawny, podatkowy, audytowy i rozliczeniowy;
  5. platformy społecznościowe do personalizacji i targetowania marketingowego.
  6. Zaufani Partnerzy pomagający nam w zarządzaniu reklamami i usługami Stron Trzecich, które mogą być dla Ciebie najbardziej interesujące:

  W przypadkach przewidzianych przepisami prawa możemy być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych organom władzy publicznej, w szczególności policji lub prokuraturze.

  Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane, przechowywane lub przekazywane poza kraj zamieszkania oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Z uwagi na fakt, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tych krajach mogą nie gwarantować takiego samego poziomu ochrony jak w Państwa kraju lub w EOG, każdorazowo będziemy opierać nasze działania na standardowych klauzulach unijnych, umożliwiających przekazanie Państwa danych i zapewniających odpowiedni poziom ochrony.

 10. POWIADOMIENIA PUSH
  Jeśli Użytkownik korzysta z naszych Usług za pośrednictwem urządzeń mobilnych, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika możemy wysyłać mu powiadomienia push lub powiadomienia lokalne w celu informowania go o aktualizacjach.
 11. INNE SPRAWY
  Informujemy, że BOOMBIT jest podmiotem regulowanym, na który może zostać nałożony obowiązek ujawnienia Twoich danych osobowych, na podstawie żądania uprawnionych organów państwowych lub w związku z innymi podmiotami prawnymi.W przypadku przekształcenia lub połączenia BOOMBIT z innym podmiotem, będziemy mogli przekazać dane osobowe podmiotowi trzeciemu uczestniczącemu w tym procesie, który będzie chronił dane osobowe co najmniej w takim zakresie, jak na podstawie niniejszej Polityki Prywatności.
 12. PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH WYNIKAJĄCE Z OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH
  Pamiętaj, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, możesz skontaktować się z nami w szczególności wysyłając wiadomość na adres privacy@boombit.com.Ponadto, masz prawo do:

  • dostępu do swoich przechowywanych danych osobowych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych;
  • żądania sprostowania / poprawienia swoich danych w uzasadnionych przypadkach;
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  • przeniesienia swoich danych do innego podmiotu;
  • wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, możesz, przede wszystkim, wysłać wiadomość na adres: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk.

  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, nie wahaj się skontaktować z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie problemy i udzielić Ci pomocy. Wiadomości możesz kierować na adres privacy@boombit.com lub do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem dpo@boombit.com.

  Jeśli spotkali się Państwo z sytuacją, w której nie zareagowaliśmy w odpowiedni sposób na jakiekolwiek zgłoszenie dotyczące Państwa danych osobowych, okoliczność tę można zgłosić do lokalnego organu ochrony danych osobowych lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

 13. INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA
  Ta część dokumentu stanowi uzupełnienie informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności w celu spełnienia wymogów prawnych nałożonych przez California Consumer Privacy Act (CCPA) i dotyczy wszystkich użytkowników będących konsumentami zamieszkałymi w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.Informacje w poniższym zakresie znajdują się w odpowiednich punktach Polityki Prywatności:

  • kategorie danych osobowych zebranych o Użytkowniku w ciągu ostatnich 12 miesięcy (patrz: pkt IV);
  • kategorie źródeł, z których dane osobowe zostały zebrane (patrz: pkt IV);
  • cele zbierania danych osobowych (patrz: pkt VII);
  • kategorie osób trzecich, z którymi dzielimy się danymi osobowymi (patrz: pkt IX);
  • kategorie danych osobowych, które ujawniliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (patrz: pkt IV);
  • kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy naszym Zaufanym Partnerom pomagającym nam w zarządzaniu reklamami i usługami Stron Trzecich (patrz: pkt IV c);
  • ujawniliśmy i sprzedaliśmy dane osobowe osobom trzecim w ciągu ostatnich 12 miesięcy naszym zewnętrznym sieciom reklamowym (patrz paragraf IX f). Nie sprzedajemy danych osobowych osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia bez wyraźnego upoważnienia;
  • data ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki (w górnej części niniejszej Polityki Prywatności);

  Mogą Państwo wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku na mocy CCPA w Państwa imieniu. Upoważniony agent musi przedłożyć pełnomocnictwo, że został upoważniony przez Państwa do działania w Państwa imieniu oraz swój dowód tożsamości.

  Mają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych
   Mają Państwo prawo zażądać dostępu i otrzymać następujące informacje na temat danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

   1. Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na Państwa temat.
   2. Kategorie źródeł, z których dane osobowe zostały zebrane.
   3. Cel biznesowy lub komercyjny gromadzenia danych osobowych.
   4. Kategorie stron trzecich, którym sprzedajemy lub z którymi dzielimy się danymi osobowymi Użytkownika.
   5. Konkretnych danych osobowych, które zgromadziliśmy na temat Użytkownika (np. prawa do przenoszenia danych).
   6. Jeśli sprzedaliśmy lub ujawniliśmy dane osobowe Użytkownika w celach biznesowych, dwie oddzielne listy ujawniające: (i) sprzedaż, identyfikując kategorie danych osobowych, które każda kategoria odbiorców nabyła; oraz (ii) cel biznesowy, identyfikując kategorie danych osobowych, które każda kategoria odbiorców uzyskała.
  • zażądać usunięcia swoich danych osobowych
   (usuniemy informacje, które zebraliśmy na Twój temat, z wyjątkiem sytuacji, w których informacje te są nam niezbędne do: utrzymania funkcjonalności lub bezpieczeństwa naszych systemów; przestrzegania lub wykonywania praw przewidzianych przez prawo).
  • zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych
   (napisz do nas na adres dpo@boombit.com) lub kliknij w link „Nie sprzedawaj moich danych osobowych„.

  CCPA daje Państwu prawo do zwrócenia się do firmy, która sprzedaje Państwa dane osobowe, aby zaprzestała ich sprzedaży i powstrzymała się od tego w przyszłości. Jeśli wolisz, aby Twoje dane osobowe nie były udostępniane osobom trzecim (Zaufanym Partnerom Reklamowym), odwiedź stronę „Nie sprzedawaj moich danych osobowych„.

  Masz również prawo do tego, aby nie być dyskryminowanym z powodu korzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw.

  Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące ochrony prywatności lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami mailowo: dpo@boombit.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, Polska. Możemy zweryfikować Twoje zgłoszenie, prosząc o udowodnienie swojej tożsamości, poprzez okazanie identyfikatora urządzenia i/lub identyfikatora Użytkownika.

 14. PRAWO DO ZMIANY TREŚCI POLITYKI PRYWATNOŚCI
  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej Polityce Prywatności, o ile będzie to konieczne, w szczególności ze względów prawnych lub w związku ze zmianami w świadczonych Usługach. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności, zostaniesz o tym poinformowany, a my opublikujemy na naszej stronie internetowej aktualny tekst Polityki wraz z datą wprowadzenia zmian.Wprowadzone przez nas zmiany będą prawnie wiążące po upływie 30 dni od dnia ich opublikowania w Internecie. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.Jeżeli nie akceptujesz zmian wprowadzonych do Polityki Prywatności, niezależnie od wysłania do nas wiadomości e-mail, będziemy zobowiązani poprosić Cię o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszych Usług. Prosimy o wyrozumiałość i prosimy mieć na uwadze, że takie zasoby są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych Serwisów, a każdy Użytkownik podlega tym samym zasadom.
Nasze wykorzystanie plików cookies
Ustawienia ciastek
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Chcielibyśmy również poprosić o zgodę na analityczne pliki cookie, które pomagają nam w wprowadzaniu ulepszeń poprzez pomiar sposobu korzystania z strony internetowej. Zostaną one ustawione tylko wtedy, gdy je zaakceptujesz. Więcej szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookie umożliwiają zapewnienie podstawowych funkcjonalności dla strony internetowej, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność dla użytkowników. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to się wiązać z brakiem poprawności funkcjonowania strony internetowej.
Chcielibyśmy ustawić pliki cookies Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak korzystają z niej użytkownicy. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Więcej informacji na temat działania tych plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Zobacz jak wykorzystywane są pliki cookies: Jak Google używa danych z witryn i aplikacji
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek