Polityka Prywatności

Polityka Prywatności BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA (DAWNIEJ AIDEM MEDIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2020 roku

Drogi Użytkowniku,

BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA (DAWNIEJ AIDEM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) z siedzibą w Gdańsku jest na mocy prawa unijnego administratorem danych osobowych (dalej jako „BOOMBIT”). Żeby skontaktować się z nami możesz do nas napisać na adres mailowy: privacy@boombit.com albo za pośrednictwa tradycyjnej poczty: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk.

Dla pełnej ochrony Twoich danych osobowych wyznaczyliśmy w BOOMBIT Inspektora Ochrony Danych (dalej jako „IOD”), który odpowiedzialny jest za nadzór i implementację strategii ochrony danych osobowych i gwarantuje zgodność naszego działania z prawem. Poniżej znajdziesz jego adres mailowy, jeżeli chciałbyś skontaktować się z nim: dpo@boombit.com.

 1. Poniżej znajdziesz informacje na temat Twoich danych osobowych i tego jak są przetwarzane, przechowywane i chronione, w związku z naszymi grami i usługami („Usługi”).
  Informujemy, że:

  • abyś mógł korzystać z naszych gier i usług, musimy przetwarzać niektóre Twoje dane osobowe. Na przetwarzanie danych w innych celach, zawsze poprosimy z góry o Twoją wyraźną zgodę, którą możesz w każdej chwili odwołać.

  • Nasi Zaufani Partnerzy, pomagają nam rozwijać nasze Usługi. W związku z tym możemy udostępniać im ograniczone dane.

 2. Poniżej opisujemy również zakres praw, które Ci przysługują.

Nasza Polityka Prywatności została sporządzona tak, aby była dla Ciebie jasna i zrozumiała. Żebyś mógł w pełni korzystać z naszych gier lub innych usług, potrzebna będzie wcześniejsza akceptacja przez Ciebie naszej Polityki Prywatności. W razie pytań, wszelkich wątpliwości skontaktuj lub potrzeby uzyskania pomocy się z nami pod adresem privacy@boombit.com.

PEŁNA TREŚĆ POLITYKI

O NAS

ZAKRES REGULACJI POLITYKI

Polityka Prywatności reguluję kwestię Twoich danych osobowych oraz wszelkich innych danych, które ich nie stanowią, a które uzyskujemy od Ciebie w związku z Twoim korzystaniem z Usług. Dane osobowe to informacje, które, same w sobie lub w powiązaniu z innymi danymi, umożliwiają zidentyfikowanie Twojej osoby.
Stawiamy na pierwszym miejscu Twoje prawo prywatności i dlatego Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Nas zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE OSOBOWE DZIECI

Jesteśmy świadomi nałożonego na nas obowiązku szczególnej ochrony danych osobowych uzyskanych od dzieci. W związku z tym, nie będą one gromadzone przez nas w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia, bez uprzedniego wyrażenia zgody przez opiekuna prawnego. Każdy opiekun prawny może skontaktować się z nami pod adresem privacy@boombit.com.

ZBIERANE DANE

Kiedy korzystasz z naszych Usług, możemy przetwarzać niektóre spośród następujących informacji dotyczących Twojej osoby:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres e-mail;
 3. Nazwa użytkownika;
 4. Adres IP;
 5. Informacje techniczne o urządzeniach, których używasz w ramach korzystania z Usług;
 6. Informacje związane z korzystaniem z Usług przez Ciebie, w szczególności informacje metryczne
 7. Informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z portali społecznościowych, w sytuacji gdy powiążesz korzystanie z Usług ze swoimi kontami w portalach społecznościowych
  – w zakresie niezbędnym do zapewnienia Ci wszystkie funkcjonalności Usług;
 8. Wszelkie inne dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszych Usług.

W razie kontaktu z naszym działem technicznym, możemy przetwarzać inne informacje, które będą nam potrzebne, aby udzielić Ci pomocy technicznej, w szczególności dane zbierane w crash logach, pochodzące z Twojego urządzenia lub techniczne parametry sprzętu, którego używasz, żeby korzystać z Usług.

W przypadku, gdy BOOMBIT będzie organizował wydarzenia lub konkursy dla Użytkowników, możemy przetwarzać dodatkowo Twój adres korespondencyjny, numer telefonu, identyfikator sieci społecznościowych, Twoje zdjęcie lub numer rachunku bankowego.

W celu korzystania z naszych wszelkich Usług, niezbędne jest przetwarzanie danych wymienionych powyżej. Jeśli nie wyrażasz zgody na przekazanie nam powyższych informacji, będziesz mógł korzystać z naszych gier i pozostałych Usług jedynie w ograniczonym zakresie.

Cookies. Cookie to krótka linijka tekstu, którą my lub nasi Zaufani Partnerzy przesyłają w Twoim imieniu, do Twojego komputera lub urządzenia mobilnego. Istnieją też inne formy plików cookies, ale my w naszych usługach używamy takich, które pozwalają na uzyskanie informacji o przeglądarce lub samym urządzeniu.

Włączenie niektórych plików cookies jest niezbędne, aby nasze gry lub inne Usługi funkcjonowały prawidłowo i umożliwiały korzystanie z doświadczonej rozgrywki w kolejnych sesjach. Inne pliki mogą dla przykładu wskazywać, który gry BOOMBIT są najpopularniejsze, ile czasu użytkownicy spędzają w danej grze oraz w jakie interakcje wchodzą.

Masz możliwość wyłączenia plików cookies poprzez zmianę opcji w swojej przeglądarce lub poprzez niewyrażenie zgody na ich uruchomienie na danej stronie.
Informujemy, że podmioty trzecie, które dostarczają reklamy poprzez nasze Usługi mogą również używać plików cookies, których używanie będzie uregulowane w ich politykach prywatności.

SPOSÓB POBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Możemy gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób opisany poniżej:

 1. dane, które przekazujesz nam poprzez nasze Usługi;
 2. dane, które przekazujesz nam w związku z nawiązaniem przez Ciebie kontaktu z nami bądź ze zgłoszeniem problemu z naszymi usługami;
 3. informacje o Twojej aktywności jako użytkownika naszych Usług (tak jak adres IP, państwo pochodzenia, zakupy, które zbieramy automatycznie,

W przypadku dokonywania płatności w ramach Usług, nie będziemy uzyskiwać ani przechowywać jakichkolwiek informacji o Twoich płatnościach. Kwestie te uregulowane są w ramach działania danego operatora płatności. BOOMBIT uzyskuje od operatora jedynie informację od dokonaniu płatności. Zbieramy tylko informacje na temat dat transakcji, walut, wartości i produktów objętych transakcją, aby zagwarantować Tobie uzyskanie zakupionych produktów.

PRZYCZYNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA)

Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych jest dostarczenie Ci naszych Usług, z których korzystasz, czyli w celu wykonania umowy pomiędzy nami, którą zawierasz, aby korzystać z naszych Usług. Pozostałe podstawy przetwarzania to obowiązek spełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych, spełnienie tzw. „uzasadnionego interesu” BOOMBIT lub z przyczyn wskazanych pozostałych częściach Polityki Prywatności („ZBIERANE DANE”; „CELE PRZETWARZANIA DANYCH”).

Jako „Uzasadniony interes” BOOMBIT traktuje zgodny z prawem oraz racjonalny cel przetwarzania danych, w szczególności ochronę bezpieczeństwa przetwarzanych danych, marketing Usług BOOMBIT, ale przede wszystkim zagwarantowanie, że skierowane w stosunku do Ciebie działania marketingowe są odpowiednie, a także w celu dokonania analiz, które pomogą nam w zwalczaniu wszelkich niedozwolonych praktyk.

Jeżeli powołujemy się na uzasadniony interes, najpierw analizujemy i rozważamy każdy potencjalny wpływ przetwarzania na Ciebie i Twoje prawa. W innych przypadkach przetwarzanie danych, zawsze będzie poprzedzone wyrażeniem przez Ciebie zgody, którą możesz wycofać w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

W sytuacjach, w których dochodzi do przenoszenia Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy dokonujemy tego zgodnie z zasadami, które opisaliśmy poniżej („Zaufani Partnerzy”).

ŚRODKI OCHRONNE STOSOWANE PRZEZ BOOMBIT

Sposób przechowywania danych. Zgromadzone przez nas dane będą przechowywane na zabezpieczonych serwerach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony, w szczególności potwierdzony certyfikatami ISO i EU-US Privacy Shield lub – wyłącznie, jeżeli będzie to konieczne – na serwerach naszych Zaufanych Partnerów wskazanych poniżej. Wdrożyliśmy i cały czas będziemy wdrażać należyte rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Naszym priorytetem jest zagwarantowanie tego, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób możliwie bezpieczny i w zgodzie z naszą Polityką Prywatności.

Okres przechowywania danych. Twoje dane będą znajdywać się u nas tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności na czas świadczenia Tobie usług, udzielenia Ci pomocy technicznej. W przypadku przetwarzania opartego na wyrażonej zgody, w razie jej wycofania usuniemy dane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 30 dni od momentu otrzymania Twojego żądania.

W wyjątkowych przypadkach dłuższy okresy przechowywania może wynikać z obowiązującego prawa, np. przepisów podatkowych lub innych nałożonych na nas prawnych wymogów oraz obowiązków.

W momencie, w który nie będziemy już potrzebowali Twoich danych osobowych do dostarczania Ci Usług, usuniemy je lub dokonamy anonimizacji.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane mogą być wykorzystywane przez nas w następujących celach:

 • wykonania naszych zobowiązań umownych, w ramach umowy, którą z nami zawarłeś;
 • marketingowych, w szczególności w celu dostarczenia spersonalizowanych oraz targetowanych maili marketingowych) na temat Usług, z których już korzystasz lub które w naszej ocenie mogą Cię zainteresować. Cel ten jest opcjonalny i najpierw uzyskamy Twoją zgodę, w wymaganych przypadkach;
 • dostarczenia zamówionych przez Ciebie Usług;
 • komunikacji z Tobą, jako Użytkownikiem naszych Usług;
 • umożliwienia uczestnictwa w elementach interaktywnych Usług, jeżeli taka będzie Twoja wola;
 • poinformowania Cię o zmianach w naszych Usługach;
 • ulepszenia naszych Usług;
 • organizowania konkursów organizowanych przez BOOMBIT, w szczególności w celach kontaktowych, wysyłkowych oraz podatkowych;
 • ustalenia stopy konwersji i innych elementów wynikowych naszych Usług;
 • podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych;
 • rozliczeniowych, wynikających z przepisów unijnych dot. ochrony danych osobowych;
 • targetowania oraz personalizacji komunikacji marketingowej, ofert oraz reklam skierowanych do Ciebie.

W przypadku dokonywania personalizacji lub targetowania opisanego powyżej, możemy dokonywać profilowania Twoich danych osobowych. Przez takie działania rozumiemy używanie informacji, które zebraliśmy w celu dostosowania kierowanej do Ciebie komunikacji do Twoich potrzeb. Nie będziemy jednak stosować profilowania, którego skutkiem jest podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, które wpływałyby jakkolwiek na Twoją sytuację prawną, w szczególności nie składamy automatycznych ofert, analizując Twoje zachowania w ramach Usług.

Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych ofert, rekomendacji dot. produktów lub żadnych informacji reklamowych, w dowolnej chwili możesz wyrazić sprzeciw.

Możemy przetwarzać niektóre zagregowane dane, które nie stanowią danych osobowych, które dotyczą zachowania użytkowników, w szczególności dane o sprzedaży w poszczególnych regionach i przekazywać naszym Zaufanym Partnerom, aby świadczyć i udoskonalać nasze Usługi.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PRZEZ SAMEGO UŻYTKOWNIKA

Pamiętaj, że wszelka wymiana informacji, której dokonujesz za pośrednictwem naszych Usług, w szczególności wysyłając prywatne wiadomości lub poprzez media społecznościowe może skutkować udostępnieniem informacji o Tobie. Tak upublicznione informacje staną się dostępne dla osób trzecich. BOOMBIT nie ponosi odpowiedzialności za takie wykorzystywanie przez Ciebie jakichkolwiek danych osobowych, ani za działania jakichkolwiek osób trzecich, którym przekazujesz lub udostępniasz swoje dane.

PODMIOTY TRZECIE I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

W Usługach mogą pojawić się odnośniki z lub do stron internetowych lub usług osób trzecich. Zapoznaj się proszę z politykami prywatności w/w osób trzecich.

Część Usług może cechować interakcja z naszymi Zaufanymi Partnerami. W związku z tym, możemy udostępnić część Twoich danych osobowych naszemu Zaufanemu Partnerowi, które chronione będą na podstawie ich polityk prywatności. Ze względu na opcjonalność takiego udostępnienia, będzie ono poprzedzone Twoją wyraźną zgodą, którą możesz zawsze wycofać.

ZAUFANI PARTNERZY

W ramach tworzenia i świadczenia Usług korzystamy z pomocy naszych Zaufanych Partnerów, którym możemy udostępnić Twoje dane. Gwarantujemy, że przekazujemy im minimum informacji niezbędny do egzekwowania nawiązanej z nimi współpracy. Mogą oni uzyskać dostęp dodanych o Tobie oraz przetwarzać je w naszym imieniu jako „Podmioty Przetwarzające Dane”, w celach i przez podmioty wskazane poniżej:

W przypadkach przewidzianych prawem, możemy zobowiązani udostępnić Twoje organowi publicznym, w szczególności policji lub prokuraturze.

Twoje dane osobowe mogą być także przedmiotem przetwarzania, przechowywania lub przekazywania poza kraj Twojego zamieszkania oraz poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Ze względu na to, że regulacje dot. ochrony danych osobowych w tych krajach mogą nie gwarantować takiego samego poziomu ochrony jak w Twoim kraju lub w EOG, za każdym razem będziemy opierać swoje działania na standardowych klauzulach umownych UE lub Privacy Shield Framework, pozwalające na transfer Twoich danych oraz zapewnienie właściwego poziomu ochrony.

POWIADOMIENIA PUSH

Jeżeli korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem urządzeń mobilnych, po uzyskaniu Twojej uprzedniej zgody, możemy wysyłać Tobie powiadomienia push lub powiadomienia lokalne, w celu poinformowania Cię o aktualizacjach.

POZOSTAŁE KWESTIE

Pragniemy Cię poinformować, że BOOMBIT jest podmiotem podlegającym przepisom, które mogą nakładać na nas obowiązek ujawnienia Twoich danych osobowych, na podstawie żądania uprawnionych organów państwowych lub w związku z innymi podmiotami prawnymi.

W przypadku dokonania przekształcenia lub połączenia BOOMBIT z innym podmiotem, będziemy mogli przekazać dane osobowe uczestniczącemu w tym procesie podmiotowi trzeciemu, który będzie chronił dane osobowe co najmniej w takim zakresie, jak w ramach tej Polityki Prywatności.

TWOJE PRAWA

Pamiętaj, że w każdym czasie masz prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z tego uprawnienia, możesz w szczególności skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na privacy@boombit.com.

Dodatkowo, masz prawo do:

 • dostępu do przechowywanych o Tobie informacji;
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych z naszej bazy;
 • żądania sprostowania/poprawiania Twoich danych w uzasadnionych przypadkach;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych
 • przenoszenia danych do innego podmiotu;
 • wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych

Aby skorzystać z powyższych uprawnień możesz w szczególności wysyłać wiadomość na adres: ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości co do tego jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe lub chcesz skorzystać ze swoich praw, nie wahaj skontaktować się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie problemy i dostarczyć Ci pomoc. Wiadomości możesz kierować do nas na adres privacy@boombit.com do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres dpo@boombit.com.

W przypadku, gdy stoisz na stanowisku, że nie odnieśliśmy się w sposób odpowiedni do jakiegokolwiek zgłoszenia dot. Twoich danych osobowych, okoliczność tę możesz zgłosić w ramach Twojego lokalnego organu ochrony danych lub Polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

PRAWO DO ZMIAN TREŚCI POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w naszej Polityce Prywatności, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, w szczególności z przyczyn prawnych lub w związku ze zmianami w zakresie świadczonych Usług. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności zostaniesz o tym poinformowany, a naszej stronie zamieścimy aktualny tekst Polityki z datą zmian.

Wprowadzone zmiany będą Ciebie prawnie wiążące po upływie 30 dni od momentu ich opublikowania w Internecie. W razie pytań, skontaktuj się z nami.

Jeżeli nie zaakceptujesz zmian wprowadzonych do Polityki Prywatności, niezależnie od przesłania do nas wiadomości elektronicznej, będzie ciążyć na nas powinność poproszenia Cię o natychmiastowe zakończenie korzystania z naszych Usług. Prosimy o wyrozumiałość w tym zakresie i zrozumienie, że takie środki potrzebne są dla właściwego funkcjonowania naszych Usług, a każdego Użytkownika dotyczą te same zasady.