Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: GAMEINN

Tytuł projektu: Opracowanie systemu opartego o algorytm sztucznej inteligencji modyfikującego parametry gry w trakcie trwania rozgrywki w celu maksymalizacji przychodów twórców gier wykorzystujących silnik Unity oraz zwiększenia ich oszczędności w procesie dostosowania gier do potrzeb graczy.

Numer projektu: POIR.01.02.00-00-0148/20-00

Wartość projektu: 7 216 380,59 PLN

Wartość dofinansowania: 3 842 832,92 PLN

Okres realizacji projektu: 2020/07/01 – 2023/06/30

Przedmiotem projektu jest opracowanie systemu opartego o algorytm AI umożliwiający modyfikację parametrów konfiguracji gier mobilnych w czasie rzeczywistym w celu maksymalizacji przychodów twórców gier wykorzystujących silnik Unity oraz zwiększenia ich oszczędności w procesie dostosowania gier do potrzeb graczy. Rozwiązanie znacząco zwiększy wydajność oraz przyspieszy wydawanie gier mobilnych, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie ich zawartością z wykorzystaniem algorytmu ML.

ue_logoset_bg2 ue_logoset_bg2