Przychody Grupy BoomBit w lipcu 2021

Aktualności BoomBitAktualności inwestorskie
5 sierpnia 2021
  • Przychody z gier: 18,3 mln PLN (-15%)
  • Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform: 7,5 mln PLN (-5%)
  • 18,1 mln pobrań
  • Gry z największymi przychodami: Hunt Royale, Base Jump Wing Suit Flying, Make It Fly

[mln PLN]

CZERWIEC

LIPIEC

Zmiana

Przychody z gier

21,4

18,3

-15%

Prowizje platform

1,6

1

-35%

User Acquisition

11,9

9,7

-19%

Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform

7,9

7,5

-5%

W lipcu 2021 r. Grupa BoomBit miała 18,3 mln zł (-15% m/m) przychodów. Koszty marketingu wyniosły 9,7 mln PLN (- 19% m/m), a koszty prowizji platform 1 mln PLN (- 35% m/m). Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły 7,5 mln PLN (-5%). Łączna liczba pobrań gier Grupy BoomBit to 18,1 mln.

“W lipcu osiągnęliśmy dobre wyniki. Ze względu na brak dużych premier były one jednak nieznacznie niższe niż w trzech wcześniejszych, rekordowych miesiącach. Obecnie na różnych etapach realizacji mamy około 40 gier. W nadchodzących tygodniach część z nich przejdzie do fazy skalowania i liczymy, że będą pozytywnie wspierać wyniki kolejnych miesięcy” – mówi Marcin Olejarz, Prezes BoomBit.

Podobnie jak w minionych miesiącach, głównym źródłem przychodów w lipcu były gry Hyper- Casual. Bardzo obiecujące wyniki odnotowała też gra mid-core Hunt Royale, która miała swoją premierę w marcu i będzie dalej rozwijana w kolejnych miesiącach. Jak dotąd gra ma 1,6 miliona pobrań, a dochód na gracza jest znacznie wyższy niż w przypadku gier typu Hyper- Casual.

“Jedną z najlepiej radzących sobie gier w lipcu było Make It Fly opracowane przez TapNice, jedną z naszych spółek joint ventures. Komercyjny sukces gry jest potwierdzeniem skuteczności modelu biznesowego BoomBit, który opiera się na trzech filarach – grach własnych, wydawaniu gier niezależnych studiów oraz współpracy joint ventures. Chcemy dalej rozwijać segment joint ventures i rozmawiamy z kilkoma potencjalnymi partnerami w tym zakresie” – mówi Hannibal Soares, Wiceprezes BoomBit.

Google obniżył prowizje w sklepie z aplikacjami Google Play z 30% do 15% od pierwszego miliona USD sprzedaży w roku kalendarzowym począwszy od 1 lipca 2021 r., co jest przyczyną znacznego spadku prowizji platform w bieżącym miesiącu. Po przekroczeniu progu 1 mln USD, Google będzie pobierał standardową stawkę w wysokości 30%. Próg na 2021 r. jest proporcjonalnie obniżony do 0,5 mln USD.

BoomBit dobrze radzi sobie ze zmianą polityki prywatności Apple. Udział osób, które zgadzają się udostępniać swoje dane w grach BoomBit, wynosi 39 proc. i jest wyższy niż średnia rynkowa. Zmiana wprowadzona przez Apple jest relatywnie nowa i wszyscy, zarówno producenci gier jak i rynek reklamowy dostosowują się do nowej sytuacji, co powinno pozytywnie wpływać na wyniki kolejnych miesięcy.