Przychody Grupy BoomBit w styczniu 2021

Aktualności inwestorskie
3 lutego 2021
  • Łączne przychody Grupy BoomBit w styczniu po odjęciu kosztów prowizji platform i UA: 5,2 mln PLN (-4% m/m)
  • Łączne przychody z gier w styczniu: 11,1 mln PLN (-10% m/m)
  • 13,8 mln pobrań gier w styczniu

W styczniu 2021 przychody z gier Grupy BoomBit pomniejszone o koszty marketingu związane z pozyskiwaniem użytkowników oraz prowizji platform dystrybucyjnych wyniosły ok. 5,2 mln PLN w porównaniu do ok. 5,4 mln PLN w grudniu 2020 (-4% m/m).

Łączne przychody z gier Grupy BoomBit w styczniu 2021 wyniosły ok. 11,1 mln PLN (-10% m/m). Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie ok. 5,4 mln PLN (-15% m/m), natomiast koszty prowizji platform 0,53 mln PLN (-6% m/m).

W styczniu 2021 łączna ilość pobrań gier Grupy BoomBit wyniosła ok. 13,8 mln. W ubiegłym miesiącu zadebiutowały kolejne gry hyper-casual, m.in. Base Jump Wingsuit Gliding, Jump The Car oraz Turbo Tap Race – ich skalowanie rozpocznie się w lutym. Spółka kończy także pracę nad dwoma grami GaaS: Hunt Royale oraz Idle Inventor Factory Tycoon. Pod koniec stycznia, zgodnie z zapowiedziami, na platformie Nintendo Switch zadebiutowała gra Cooking Festival. Obecnie na platformie Switch znajduje się 14 tytułów BoomBit.

W styczniu osiągnęliśmy dwucyfrowy poziom przychodów w milionach, ponownie dzięki dobrej kontrybucji gier hyper-casual, w tym starszych gier – Bike Jump, Ramp Car Jumping oraz Slingshot Stunt Driver. Nasze gry podobają się użytkownikom, a dzięki odpowiednio skalowanym kampaniom marketingowym mogą jeszcze długo przynosić satysfakcjonujące przychody, co widać w ostatnich miesiącach. Z kolei segmenty gier GaaS oraz gier legacy utrzymują stabilny poziom przychodów. W styczniu wprowadziliśmy na rynek kilka nowych gier segmentu hyper-casual, a także związane z gorącym okresem chińskiego Nowego Roku nowe eventy w grach GaaS Archery Club i Darts Club. Jesteśmy gotowi także do zmian związanych z zakresem prywatności w nowym iOS – mówi Marcin Olejarz, Prezes Zarządu BoomBit. BoomBit w styczniu rozpoczął także prace związane z przeniesieniem zewnętrznej części działalności publishingowej do swojej spółki zależnej BoomHits.

Od pewnego czasu zastanawialiśmy się nad umieszczeniem zewnętrznej działalności wydawniczej w strukturze naszej Grupy, tak aby inwestorzy mieli klarowny obraz tego segmentu. Podjęliśmy więc decyzję o przeniesieniu tej części działalności do naszej spółki zależnej BoomHits. Szacujemy, że proces ten zakończymy do końca I kwartału. BoomHits będzie odpowiedzialny za współpracę z zewnętrznymi deweloperami i wydawanie gier hyper-casual, przygotowanych przez te zespoły. Docelowo do BoomHits zostanie przeniesiony także nasz wewnętrzny zespół wydawniczy odpowiedzialny za współpracę z zewnętrznymi deweloperami. Natomiast gry, których deweloperem jest BoomBit S.A. będą wydawane tak jak do tej pory przez pozostałe spółki Grupy – mówi Hannibal Soares, Wiceprezes BoomBit S.A.

Patrzymy w przyszłość z dużym optymizmem, szczególnie że w najbliższym czasie planujemy wypuścić na rynek nowe, ciekawe gry przygotowane zarówno przez zewnętrznych deweloperów, jak i własne zespoły – podsumowuje Marcin Olejarz.