Przychody Grupy BoomBit w styczniu 2022

Aktualności BoomBitAktualności inwestorskie
3 lutego 2022
  • Przychody z gier: 24,6 mln PLN
  • Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform: 8,2 mln PLN
  • 22,2 mln pobrań
  • Gry z największymi przychodami: Hunt Royale, Darts Club, Crazy Plane Landing

[mln PLN]

grudzień

styczeń

Zmiana

Przychody z gier

24,76

24,57

-0,8%

Prowizje platform

1,73

1,49

-13,8%

User Acquisition

16,04

14,91

-7,0%

Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform

7,00

8,18

+16,8%

W styczniu 2022 r. Grupa BoomBit miała 24,57 mln PLN (-0,8% m/m) przychodów z gier. Wydatki na User Acquisition wyniosły 14,91 mln PLN (-7,0% m/m), a koszty prowizji platform 1,49 mln PLN (-13,8% m/m). Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wzrosły w styczniu do 8,18 mln PLN (+16,8% m/m). Łączna liczba pobrań gier Grupy BoomBit w styczniu to 22,2 mln.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w styczniu. Przychody z gier były na tym samym poziomie co w grudniu i był to trzeci najlepszy wynik w historii, a dzięki niższym wydatkom na UA oraz prowizjom platform istotnie poprawiliśmy przychody pomniejszone o te dwie kategorie. Udział User Acquisition w przychodach wyniósł około 60%, a zgodnie z założeniami pozytywne efekty przynosi intensywna promocja naszych gier Mid-Core w poprzednich miesiącach. Początek roku jest również korzystny z punktu widzenia polityki Google, zgodnie z którą płacimy mniej do osiągnięcia progu 1 mln USD przychodów z mikropłatności, co przełożyło się na niższe prowizje platform niż w grudniu. W dalszym ciągu jednymi z najpopularniejszych gier są Hunt Royale i Darts Club, a już niedługo zakończymy prace nad Baseball Club, czyli zapowiadaną wcześniej na pierwszy kwartał kolejną grą Mid-Core”, mówi Marcin Olejarz, CEO BoomBit.

Przychody z gier Hyper-Casual, wyniosły 12,4 mln PLN i stanowiły połowę wszystkich przychodów. Jednocześnie wzrósł udział gier Mid-Core spowodowany dobrymi wynikami gier Hunt Royale i Darts Club, które były najpopularniejszymi tytułami w styczniu. Podobnie jak w poprzednim miesiącu dobre wyniki osiągnęły także Crazy Plane Landing, Car Driving School Simulator oraz Kiss in Public. Grupa BoomBit pracuje nad kolejnymi tytułami Hyper-Casual przygotowanymi zarówno wewnętrznie jak i w ramach dwóch pozostałych filarów biznesowych – BoomHits i spółek Joint Ventures. W najbliższych tygodniach zostaną zakończone prace nad nową produkcją Mid-Core grą Baseball Club.

Styczeń 2022 – TOP 5

  1. Hunt Royale 5,8 mln PLN
  2. Darts Club 3,7 mln PLN
  3. Crazy Plane Landing 1,4 mln PLN
  4. Car Driving School Simulator 1,2 mln PLN
  5. Kiss in Public 0,8 mln PLN

Grupa BoomBit w całym 2021 roku wypracowała 240,8 mln PLN przychodów z gier, a liczba pobrań wyniosła 237,8 mln. Najpopularniejszymi grami z największymi przychodami w 2021 roku były Hunt Royale, Slingshot Stunt Driver i Bike Jump.