Wyślij zgłoszenie

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.


Invalid field. Please enter at least 3 characters.

Invalid field. Please enter at least 3 characters.

Invalid field. Please enter valid email.

Invalid field. Please enter valid phone number.

Invalid field. Please enter proper skype account.
CV *
Empty field. Please choose file.
Portfolio

Invalid field. Please enter at least 3 characters.

Prosimy o załączenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku, pry ul. Zacnej 2 („Administratora danych”) moich danych osobowych, które zostały zamieszczone w przekazanych przeze mnie Administratorowi danych dokumentach (CV, życiorys, list motywacyjny) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora danych. Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Skontaktuj się z nami.